Tukihakemuslomake

Billnäsin Ratsastajat ry tukee aktiivisten jäsentensä kilpailemista, valmentautumista sekä toimihenkilö-kouluttautumista kulukorvauksin. Kulukorvauksia maksetaan takautuvasti seuran järjestämien tapahtumien tuotosta, seuran taloudellinen tilanne huomioiden. Aktiivisille jäsenille voidaan myöntää myös stipendejä, mikäli edellisenä vuonna budjetoituja tukirahoja on vielä jäljellä. Hallitus päättää stipendien myöntämisestä erikseen.

Kulukorvausten ja stipendien myöntämisen edellytykset:

  • Sitoutuminen seuran jäsenyyteen vähintään vuodeksi  ja aktiivinen osallistuminen seuratoimintaan (toimittava toimihenkilönä vähintään 4 kertaa vuoden aikana)
  • Osallistumis- ja matkakuluja voidaan korvata vähintään aluetasolla kilpailevalle ja tuen edellytyksenä on vähintään 2 hyväksyttyä suoritusta kuluvalta kaudelta
  • Valmennus- ja matkakuluja voidaan korvata SRL:n lisenssin omaavien valmentajien ja muiden tunnettujen valmentajien pitämistä yksittäisistä valmennustilaisuuksista

Lue tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämiseen tästä